Experterna på familjerätt och vårdnadstvister

Välkommen till Advokat vårdnadstvist

Tvister om barn kan vara svåra att lösa på egen hand och då kan det vara bra att anlita en advokat eller jurist. Utbudet av advokater och jurister inom familjerätt är stort och därför kan vara svårt att välja rätt. Advoaktfirman Defens är experter på att lösa vårdnadstvister och står redo att hjälpa dig!

För att få hjälp direkt - ring oss på 08-24 26 10

Vad är en vårdnadstvist?

Vårdnadstvist är ett begrepp för den situation som uppstår när föräldrar som separerat inte kan komma överens med varandra om hur vårdnaden av sina barn ska fördelas och detta får då avgöras i domstol. Läs mer >>

Få hjälp med att lösa er vårdnadstvist?

För att kunna lösa vårdnadstvisten kan det vara klokt att ha ett juridiskt ombud vid sin sida som kan föra ens talan och bevaka ens intressen. Behöver du komma i kontakt med någon redan nu så kan du ringa till oss på 08-24 26 10 så ser vi till att du får prata med någon som har lång erfarenhet av att hantera och lösa vårdnadstvister. Hos Advokatfirman Defens får du dessutom alltid 1 timmes fri konsultation så att du har möjlighet att göra en bedömning innan du anlitar oss för att lösa er vårdnadstvist.

Domstol för familjerätt och vårdnastvister

Tips och råd om hur man väljer rätt juridiskt ombud

Det är ganska vanligt att man varken har kontakter eller tidigare erfarenheter från rättsväsendet, eller så kanske man har haft juridiska företrädare i tidigare sammanhang, men som man kanske inte var nöjd med. Man kanske i annat fall har varit utsatt eller misstänkt för brott och därigenom kommit i kontakt med advokater och jurister. Oavsett anledningar och tidigare erfarenheter så blir det extra viktigt att ha ett juridiskt ombud som du känner förtroende för och som är duktig på att lösa vårdnadstvister, när det kommer att handla om ens barn.

Det finns mängder av anledningar och exempel på anledningar till varför man inte har koll på detta område och det blir aldrig aktuellt förrän en situation uppstår där en advokat eller jurist behövs

Advokat eller jurist?
Detta är en ganska vanlig fråga man ställer sig när man fattat beslut om att anlita ett juridiskt ombud som sin företrädare i vårdnadstvisten. När en advokat anlitas så kan man vara säker på att man får en företrädare med juristexamen (jur.kand) och därtill minst 3 års juridiskt arbete,  vilket är vad som krävs för att få kalla sig advokat. Advokattiteln är dessutom skyddad i lag och för att få kalla sig advokat måste man bli antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 

Däremot kan vem som helst kalla sig för jurist eftersom det inte är en skyddad titel. Men vanligtvis så har den som brukar titulera sig som jurist en jur.kand.- juristexamen, vilket betyder att det finns en gedigen utbildning i bagaget. Om du är i färd med att anlita en jurist så är det därför viktigt att kolla upp den som avser att bli din företrädare. Även om juristen skulle sakna juristexamen så kan det vara som så att personen i fråga har god vana och lång erfarenhet utav att hantera vårdnadstvister, men man ska som sagt komma ihåg att det alltid är ett risktagande. På Advokatfirman Defens finns bara advokater och jurister som uppfyller kraven.

Advokatkontor

Så här ser vårdnadstvistsprocessen ut:

Då det årligen uppstår tusentals vårdnadstvister i Sverige, där varje tvist är unik, så är det svårt att beskriva hur en vårdnadstvistsprocess ser ut. Men om man utgår från hur domstolen hanterar vårdnadstvister så ser det ut ungefär så här:

1. Ansökan

Det första som sker är att någon av föräldrarna skickar in en stämningsansökan till domstolen mot den andre föräldern.

2. Muntlig förberedelse

Syftet med en den muntliga förberedelsen är att samla alla parter i målet så att domaren kan gå igenom målet och informera om processen steg för steg med de inblandade. Domaren brukar också förhöra sig om parterna vill försöka komma fram till en lösning under den muntliga förberedelsen och på så sätt få målet avklarat istället för att gå vidare till nästa steg i processen. Om domstolen anser det befogat så kan flera muntliga förberedande möten hållas, vilket inte är helt ovanligt när domstolen ser en möjlighet i att föräldrarna har potential att kunna komma överens på egen hand. En sådan överenskommelse kallas förlikning.

...tänk på att det kan vara en stor vinning med att ha att juridiskt ombud som sin företrädare för att kunna uppnå en förlikning eller för att den kommande processen ska kunna bli till ens fördel.

3. Utredning och samtal

Beroende på vad som framkommer under den muntliga förberedelsen så kan domstolen vidta olika åtgärder. En vanlig sådan åtgärd är att ge Familjerätten i uppdrag att ha samarbetssamtal med föräldrarna, i syfte att kunna förbättra kommunikationen och förmå dom att själva komma fram till en lösning som båda kan acceptera.

Det kan också hända att domstolen vill få en utredning gjord i syfte att se vad som skulle vara bäst för barnet. Domstolen ger då Socialstyrelsen i uppdrag att göra utredningen som handläggs av en socialsekreterare. I utredningsarbetet brukar socialsekreteraren träffa barn och föräldrar för att kunna komma fram till vad som vad som är det bästa för barnet.

4. Huvudförhandling

Om föräldrarna inte lyckats komma överens om en lösning kring vårdnaden så kommer det att tas upp och avgöras under en huvudförhandling i Tingsrätten. Under huvudförhandlingen framför respektive part sitt yrkande och sin inställning till motpartens yrkande. Yrkanden brukar styrkas med bevisföring och vittnesmål, så även för motbevisning av motpartens sakframställning. Med en riktigt bra advokat eller jurist som biträde ökar man möjligheten för Tingrätten att döma till ens fördel. Så, chansa aldrig, utan kontakta oss redan idag på 08-242610 för att få reda på hur vi kan bistå dig.

5. Dom

När huvudförhandlingen är över sammanträder rätten och håller överläggning för att komma fram till ett avgörande. Avgöranden sammanställs i en dom vilket brukar ta ett par veckor för domstolen att hantera. Därefter meddelas föräldrarna och deras eventuella ombud. I domen framgår vad som har beslutats gällande vårdnaden. Om någon av föräldrarna inte är nöjd med domen så återstår en sista möjlighet - att överklaga domen.

5. Överklagande

En överklagan är en skrivelse med invändningar emot domen som skickas till Hovrätten som bedömer om man anser att det finns skäl att ompröva Tingsrättens beslut/dom. Har man inte tidigare haft ett juridiskt ombud så bör man verkligen anlita någon nu. En advokats eller jurists erfarenheter och kunskaper kan vara helt avgörande för att få till en ny prövning i av målet i Hovrätten.

Kostnad för vårdnadstvist

Vad kostar det och vem ska betala för den? Vad det kan komma att kosta beror helt och hållet på hur lång och utdragen den rättsliga processen blir och hur komplicerad den blir. I sådana fall kan man räkna med att det kan komma att handla om hundratusentals kronor, medans en kortare process kostar mindre.

Grundregeln här är att var och en står för sina rättegångskostnader, oavsett vem som vinner målet. Det kan röra sig om kostnader för juridiskt ombud, expertutlåtanden och ansökningsavgifter m.m. Om rättsskydd ingår i hemförsäkringen så täcker den ens kostnader helt eller delvis, beroende på hur försäkringen är villkorad. Därför ska man alltid ha en bra och omfattande hemförsäkring ifall en vårdnadstvist eller något annat rättsligt är ett faktum.

Man bör inte chansa när det handlar om en sådan viktig sak som ens barn så se därför alltid till att anlita en riktig advokat eller jurist som ditt ombud.

Anton Strand, Advokat

Kommentera

Vad är dina erfarenheter av vårdnadstvister? Har du blivit av med vårdnaden på ett sätt som du inte håller med om, eller löste ni tvisten på egen hand, utan domstol och juridiska ombud? Oavsett, dela med dig av dina erfarenheter i diskussionsforumet, eller ställ frågor om du undrar över något som rör detta ämne där en advokat kanske inte är den rätta att svara på frågan.

Välkommen

Välkommen till Advokatfirman Defens webbplats Advokat Vårdnadstvist. Här finns information, fakta och råd om vårdnadstvister och var man kan vända sig om man behöver juridisk hjälp att lösa vårdnadstvisten.

Behöver du komma i kontakt med en bra och erfaren advokat som har god vana av att hantera tvister så är du välkommen ringa oss direkt på 08-242610 eller skicka ett mail till oss på [email protected], alternativt använda kontkaktformuläret.

Kontakt

Advokatfirman Defens
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Tel: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du få information om sådant som handar om familjerätt och tvister om barn? Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Länkar

Brottsofferjouren

Ladda ner vår app

Som en av få advokatbyråer har vi vår alldeles egna app, till för våra klienter där man bland annat kan chatta krypterat med oss. Ladda ner Defensappen på Appstore eller Google Play.

Defensappen på Appstore Defensappen på Google Play

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Vänd dig till oss när du behöver rättshjälp

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)